REMIX - Producent pieców do obróbki cieplnej i odlewnictwa 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij

Szacowanie wartości zamówienia - pełnienie obowiązków specjalisty ds. obróbki cieplnej2017-08-10

 

grafika

znak: POIR.01.01.01.II.2.1.2017

Niniejsze szacowanie dotyczy kwoty wynagrodzenia za pełnienie obowiązków specjalisty ds. obróbki cieplnej w projekcie „Technologia obróbki cieplnej dla kształtowania wielkości nanocząstek cementytu w elementach z kompozytowej stali średniowęglowej o podwyższonych właściwościach użytkowych”(POIR.01.01.01-00-1637/15) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

I. Zamawiający: 

REMIX Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 36

66-200 Świebodzin

NIP 927-169-41-43

REGON: 971204363

 

Osoby do kontaktu:          Dominika Dziubińska, d.dziubinska@remixsa.pl

                                        Jerzy Stodolny, j.stodolny@remixsa.pl

 

II. Tryb szacowania:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach procedury wyboru wykonawcy nr POIR.01.01.01.I.2.1.2017. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Ważność szacowanej wartości zamówienia

3 miesiące od daty sporządzenia wyceny

 

IV. Upublicznienie szacowania:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia zamieszczono:

 • na stronie zamawiającego:http://www.remixsa.pl,
 • w siedzibie Zamawiającego,
 • rozesłano do co najmniej 3 potencjalnych oferentów.

 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Kod usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

73000000-2              Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków specjalisty ds. obróbki cieplnej w projekcie badawczo-rozwojowymZakres czynności związanych z realizacją projektu badawczego:

 • nadzór nad wykonywanymi procesami obróbki cieplnej i wstępna ocena wyników z prób, 
 • wprowadzanie zmian w procesach i kierunkowanie badań,
 • kontrolowanie prac laboratoryjnych i ocena wyników otrzymywanych podczas badań metalograficznych, badań własności mechanicznych oraz prób twardości, 
 • współpraca z podwykonawcami przeprowadzającymi badania przy ocenie wyników i wskazówek co do dalszych procesów ulepszania cieplnego, 
 • prowadzenie prac laboratoryjnych z zakresu badań metalograficznych struktur stali po obróbce cieplnej,
 • współpraca z zespołem badawczym podczas opracowywania parametrów procesu ulepszania cieplnego stali średniowęglowych pod kątem zapewnienia właściwych struktur po procesie odpuszczania,
 • współpraca z kierownikiem projektu w sprawie opracowywania wskazówek co do dalszych badań
 • współpraca z zespołem badawczym podczas opracowywania założeń technologicznych dla projektowanego urządzenia prototypowego,
 • sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań i analiz.

 

Średniomiesięczne zaangażowanie w projekcie:80 rbgna podstawie umowy zlecenie.

 

VI. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych.

 

VII. Miejsce realizacji zamówienia:

Główne miejsce realizacji zlecenia: Świebodzin (woj. lubuskie).

Ze względu na charakter zamówienia dopuszcza się realizację przedmiotu zamówienia w miejscu odpowiadającym Zleceniobiorcy.

 

 VIII. Termin wykonania zamówienia: 

Zakładany okres wykonania usługi – do 31.05.2019.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane za porozumieniem stron.

 

IX. Sposób przygotowania i złożenia wyceny: 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wyceny j za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.dziubinska@remixsa.pl w terminie do 21 sierpnia 2017 r. Informujemy, że oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy wykonywaniu przez Zamawiającego dalszych czynności w procesie przygotowania do udzielenia zamówienia, o którym mowa na wstępie. 

 

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 Powrót grafika

KONTAKT


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez REMIX S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach określonych
w Polityce Ochrony Danych ( wraz z klauzulą informacyjną dla użytkowników serwisu ),
z którą się zapoznałem i akceptuję.


REMIX S.A.ul. Poznańska 36

66-200 Świebodzin

Polska


tel. +48 68 47 55 400
fax +48 68 47 55 404

office@remixsa.pl

 


grafika