REMIX - Producent pieców do obróbki cieplnej i odlewnictwa 

W ramach naszych serwisów internetowych stosujemy pliki cookies. Używamy cookies, żeby zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny i dostosować ją tak, aby korzystanie z niej było dla nich przyjemniejsze i ciekawsze. Stosujemy cookies także w celach reklamowych i statystycznych. Cookies mogą być również stosowane przez współpracujących z nami reklamodawców oraz przez firmy badawcze.W każdej chwili mogą Państwo zmienić swoje ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa urządzeniu końcowym.

Zamknij

Szacowanie wartości zamówienia - kierownik zespołu badawczego2018-04-30

grafika

znak: POIR.01.01.01.I.3.1.2018

Niniejsze szacowanie dotyczy kwoty wynagrodzenia za pełnienie obowiązków kierownika zespołu badawczego w projekcie Nowatorska technologia nanoszenia antykorozyjnych powłok cynkowych z fazy gazowej w procesie obróbki cieplnej stali o podwyższonej wytrzymałości (POIR.01.01.01-00-1278/15) współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 

I. Zamawiający: 

REMIX Spółka Akcyjna

ul. Poznańska 36

66-200 Świebodzin

NIP 927-169-41-43

REGON: 971204363

 

Osoby do kontaktu:          Dominika Dziubińska, d.dziubinska@remixsa.pl

 

II. Tryb szacowania:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia prowadzone jest w ramach procedury wyboru wykonawcy nr POIR.01.01.01.I.3.1.2018. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

III. Ważność szacowanej wartości zamówienia

3 miesiące od daty sporządzenia wyceny

 

IV. Upublicznienie szacowania:

Niniejsze szacowanie wartości zamówienia zamieszczono:

 • na stronie zamawiającego:http://www.remixsa.pl,
 • w siedzibie Zamawiającego,
 • rozesłano do co najmniej 3 potencjalnych oferentów.

 

V. Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Kod usługi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 

73000000-2              Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków kierownika zespołu badawczego w projekcie badawczo-rozwojowymZakres czynności związanych z realizacją projektu badawczego:

 • organizowanie oraz koordynowanie projektu badawczego związanego z nanoszeniem powłok ochronnych z fazy gazowej na podłożu stalowym
 • ustalanie zadań dla poszczególnych współpracowników zespołu badawczego
 • określenie kierunku realizacji projektu badawczego oraz przygotowanie założeń merytorycznych poszczególnych etapów prac
 • opracowanie szczegółowego harmonogramu prac badawczych
 • wybór metodologii i monitorowania przebiegu prac badawczych
 • ustalanie celów i zadań poszczególnym członkom zespołu badawczego oraz ocena ich pracy
 • monitorowanie kamieni milowych projektu 
 • zatwierdzanie procedur i instrukcji metodycznych
 • zatwierdzanie sprawozdań z badań wraz z opiniami i interpretacją wyników
 • monitorowanie realizacji budżetu projektu
 • bieżące zarządzanie zmianami w projekcie (mertyorycznymi)
 • uczestnictwo w pracach nad specyfikacją warunków zamówienia oraz umową w zakresie, niezbędnym dla zapewnienia właściwego przebiegu prac badawczych
 • współpraca z zewnętrznymi instytutami badawczymi oraz dostawcami materiałów i usług
 • podejmowanie działań mających na celu prawidłowy przebieg projektu i realizację założonych celów
 • uczestnictwo w rozpowszechnianiu wyników projektu, m. in. prezentacja projektu na konferencjach naukowo-technicznych, publikacja wyników badań.

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe w stopniu doktora nauk technicznych w dziedzinie: budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria materiałowa, mechanika, inżynieria powierzchni, metalurgia, technologie i systemy wytwórcze, 
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczo-rozwojowych 
 • znajomość procedur związanych z realizacją projektów badawczych
 • doświadczenie w koordynowaniu pracy  kilkuosobowego zespołu
 • znajomość z przeprowadzania badań z zakresu materiałoznawstwa i inżynierii powierzchni.

Średniomiesięczne zaangażowanie w projekcie: 160 rbg na podstawie umowy zlecenie.

 

VI. Dopuszczalność składania ofert cząstkowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert cząstkowych i wariantowych.

 

VII. Miejsce realizacji zamówienia:

Główne miejsce realizacji zlecenia: Świebodzin (woj. lubuskie).

 

 VIII. Termin wykonania zamówienia: 

Zakładany okres wykonania usługi – do 30.06.2019.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane za porozumieniem stron.

 

IX. Sposób przygotowania i złożenia wyceny: 

Uprzejmie prosimy o przesłanie wyceny j za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: d.dziubinska@remixsa.pl w terminie do 4 maja 2018 r. Informujemy, że oferty przesłane po wskazanym terminie nie będą brane pod uwagę przy wykonywaniu przez Zamawiającego dalszych czynności w procesie przygotowania do udzielenia zamówienia, o którym mowa na wstępie. 

 

Niniejsze zapytanie prowadzone jest w celu dokonania właściwego oszacowania wartości docelowego zamówienia i nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Powrót grafika

KONTAKT


Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Państwa zapytanie. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez REMIX S.A.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach określonych
w Polityce Ochrony Danych ( wraz z klauzulą informacyjną dla użytkowników serwisu ),
z którą się zapoznałem i akceptuję.


REMIX S.A.ul. Poznańska 36

66-200 Świebodzin

Polska


tel. +48 68 47 55 400
fax +48 68 47 55 404

office@remixsa.pl

 


grafika